Specialist za načrtovanje poslovnih in
proizvodnih prostorov prihodnosti

Zagotovite zaposlenim najboljše delovne pogoje in povečajte njihovo produktivnost.

Manj konfliktov med zaposlenimi.

Redkejša bolniška odsotnost.

Manjša možnost nesreč pri delu.

Zagotovljena inkluzivnost delovnih prostorov.

Raziskave kažejo, da je 53 % zaposlenih na delovnem mestu nezadovoljnih.

 

Pomislimo za trenutek. Več kot polovica zaposlenih je na delovnem mestu nesrečna? Čas je, da se odločimo, v kakšnem fizičnem delovnem okolju želimo delati.

Skrbno načrtovano delovno okolje lahko izboljša produktivnost, varnost in zadovoljstvo zaposlenih tudi do 20 %.

 

Tako posamezniki kot arhitekti, podjetja in državne inštitucije smo odgovorni, da bodo prostori, v katerih delamo, zagotavljali inkluzivno, zdravo, varno in produktivno delovno okolje.

85 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih. 35 % na delovnem mestu.

 

Slabo načrtovano fizično delovno okolje lahko negativno vpliva na delovno storilnost in motivacijo, pripomore k utrujenosti, slabemu razpoloženju ter celo depresiji.

Celovita podpora pri načrtovanju delovnega in bivalnega okolja prihodnosti

Studio LIST zagotavlja celovito storitev, od raziskave obstoječega stanja in načrtovanja do strokovne podpore pri izvedbi ter analize nadaljnjih korakov izvedenega stanja. Kaj potrebujete vi?

Poslovni_prostori_okrogla

Bomo načrtovali poslovne prostore, ki so za nas stresni, ali takšne, ki nas inspirirajo?

Proizvodni_prostori_okrogla

Bomo oblikovali delovno okolje, ki je nevarno in moteče, ali takšno, ki motivira?

01_Bivalno_okolje_okrogla

Bomo gradili stavbe, ki so dolgočasne, ali takšne, ki poživljajo?

Projekti, prilagojeni vašim željam. Z odgovornostjo do okolja.

Zavezani smo k ohranjanju najvišje ravni kakovosti načrtovanja. Nudimo vam celostno podporo na vsakem koraku pred, med in po gradnji.

Stanovanjski karé Merx v starem mestnem jedru Celja

Ureditev območja med Glavnim trgom 4 in Kocenovo ulico 2a.

Telovadnica Luče

Nov športni center v Lučah, s katerim bo kraj pridobil 1000 m2 novih pokritih športnih in večnamenskih površin.

Prenova gostišča ob celjski tržnici

Preko velike premične steklene stene smo prostor povezali s središčem mesta.

Trgovina z zgodbo sredi starega mestnega jedra Celja

Od idejne zasnove do realizacije - prenova poslovnih prostorov na Stanetovi ulici v Celju.

Glasbena šola skladateljev Ipavcev v Šentjurju

Prenova objekta na Zgornjem trgu in umestitev sodobnega programa glasbene šole v star objekt.

Poslovni prostori podjetja Termoshop

Nova programska razdelitev prostorov.

Celovita prenova IKC Šentjur

Prenova z lesenim sistemom za hitrejšo in lažjo gradnjo, ki ne obremenjuje obstoječe stavbe.

Načrt prenove razredne učilnice v inkluzivni učni prostor

Dokazujemo, da lahko vsak prostor spremenimo v inkluzivno in stimulativno okolje.

Vi imate vizijo. Mi imamo orodja, znanje in izkušnje, da jo realiziramo.

Kakovostno. Hitro. Poceni. Žal ne. Mi zagotavljamo naslednje: Kakovostno. Hitro. Načrtovano tako, da omogoča gradnjo v vašem finančnem okviru.

V fazi načrtovanja lahko vplivamo na več kot 40 % cene gradnje. To odgovornost jemljemo resno in je naše glavno vodilo načrtovanja.

Naša naloga je, da s svojim znanjem in izkušnjami povežemo vse potrebne strokovnjake ter v sodelovanju z vami uspešno dokončamo projekt. Projekt, ki je načrtovan kakovostno, hitro in omogoča gradnjo v želenem finančnem okviru.

PRIDRUŽITE SE NAROČNIKOM, KI NAM ZAUPAJO

99,7 % uspešno dokončanje projektov.

S 73 % naročnikov ohranjamo dolgoročno sodelovanje.

V letu 2017 smo 63 % naročil pridobili po priporočilu obstoječih naročnikov.

Vsako mnenje šteje

Vas zanimajo nasveti in ideje s področja snovanja kakovostnega delovnega ali bivalnega okolja?

85 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih

 

Ne dovolimo si večino svojega časa preživeti v neprilagojenih, nezdravih ali celo nevarnih prostorih.

Pri nas si zagotovite individualno prilagojene rešitve, s 100 % osredotočenostjo na uporabno estetiko, kratek čas izvedbe projekta in izvedbo v vašem finančnem okviru.