Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Za potrebe glasbene šole smo zasnovali nove učilnice in dvorano za izvajanje koncertov.

Fotografije: Matjaž Očko