Postrežni prostor zdraviliškega dela Thermane Laško

Postrežni prostor v zdraviliškem delu Thermane Laško smo posodobili in mu povrnili funkcionalnost.

Postrežni pult - po prenovi

Kulturni dom Ljubno

Z rekonstrukcijo in dozidavami obstoječega kulturnega doma je Ljubno pridobilo sodoben kulturno-kongresni center.

Kulturni dom Ljubno

Telovadnica Luče

Nov športni center v Lučah, s katerim bo kraj pridobil 1000 m2 novih pokritih športnih in večnamenskih površin.

Žalnica Laško – rekonstrukcija poslovilnega objekta

Velika in svetla poslovilna dvorana za lajšanje bremena težkih trenutkov.

Prenova poslovilne vežice na Polzeli

Novi materiali oblikovani po prvotnih načrtih. Ohranili smo kakovosten prostor.

Pusti grad Šoštanj

Nova turistična pot in razgledna ploščad s Pustega gradu.

Zasnova vhodnega nadstreška in prenova fasade občinske stavbe na Polzeli

Ohranjanje detajlov in vrednot kulturne dediščine.

Prezentacija rimskih mozaikov v Celju

Predlog paviljona za prezentacijo talnih rimskih mozaikov v Celju.