Kulturni dom Ljubno

Z rekonstrukcijo in dozidavami obstoječega kulturnega doma je Ljubno pridobilo sodoben kulturno-kongresni center.

Lokacija: Ljubno ob Savinji

Leto izvedbe: 2021

Naročnik: Občina Ljubno ob Savinji

Kvadratura: 574 m²

Tipologija projekta: stavba za kulturo in razvedrilo

Fotografije: Matjaž Očko