Ali so delovni prostori lahko odlični ne glede na svojo velikost?

Izjemnost delovnih prostorov ni neposredno odvisna od točno določene površine/kvadrature, oblike ali razporeditve prostorov. Produktivne delovne prostore lahko zasledimo tako v podjetjih, katerih ekipe štejejo manjše število posameznikov in je kvadratura njihovih prostorov nizka, kot v večjih, ki štejejo okoli 6000* posameznikov, kvadrature pa se gibljejo tudi okoli 8800 m²*. Delovni prostori lahko, ne glede na njihovo površino, ekipam zagotavljajo izjemne izkušnje in pripomorejo k uspehu podjetja.

 

Vaši delovni prostori morajo podpirati vrsto dela in način, na katerega vaš tim dela. Vas zanima, kako si kakovostne delovne prostore predstavljajo vaši sodelavci? Za vas smo pripravili spletno orodje Kakšen tip pisarn ustreza vam?, s pomočjo katerega enostavno ugotovite, kakšne potrebe in želje imajo člani vašega tima. Le tako boste lahko vaše delovne prostore organizirali in načrtovali po njihovi meri.

 

Ekipe, ki delujejo v delovnih prostorih z večjo površino, te ocenjujejo kot izjemno prijetne predvsem zaradi aktivnosti, katerih izvajanje omogočajo, in nekaterih fizičnih in storitvenih lastnosti, ki jih zagotavljajo. Sodelavci, ki delajo v takih prostorih, so najpogosteje zadovoljni s tihimi prostori, ki jim omogočajo delo v miru in tišini. Je pa v delovnih prostorih z večjo površino in večjimi ekipami težje oblikovati občutek skupnosti oziroma pripadnosti.

Na drugi strani ekipe podjetij, ki delajo v delovnih prostorih z manjšo površino, v povprečju bolje ocenjujejo dostopnost delovnih prostorov (dvigala, klančine, stopnišča) v primerjavi s tistimi, ki delajo v prostorih z večjo površino. Zanimiv je tudi podatek, da so ekipe v prostorih z manjšo kvadraturo bolj zadovoljne s prostori za osvežitev in prehranjevanje. To verjetno nakazuje na to, da so v prostorih z večjo površino daljše razdalje med posameznimi prostori, kar pa lahko vpliva na njihovo težjo dostopnost.

 

 

Precej jasno je (to potrjujejo tudi raziskave podjetja Leesman), da zadovoljstvo ekip z delovnimi prostori ni pogojeno s površino delovnih prostorov v absolutnem smislu. V delovnih prostorih z večjo kvadraturo je sicer lažje zagotoviti prostor za tihe kotičke, privatne pogovore, prostore za druženje in sprostitev, vendar pa je v tistih z manjšo kvadraturo, kjer so ljudje blizu drug drugemu, lažje omogočiti socialno interakcijo ter zagotoviti občutek skupnosti oziroma pripadnosti.

Če pogledamo izključno gostoto delovnih mest, je težko reči, zakaj nekateri delovni prostori zagotavljajo prijetnejše izkušnje na delovnem mestu kot drugi. Izjemne delovne prostore je namreč mogoče zagotoviti tako z manj kot več kvadratnimi metri delovne površine na posameznega člana ekipe. Bolj je pomembno to, kako vodstvo razume potrebe svoje ekipe in v skladu z njimi zagotavlja infrastrukturo ter raznolike prostore. Bistveno je, da podjetja izrabljajo prostor v svojo korist in ga v skladu s prostorskimi zmožnostmi prilagajajo različnim potrebam svoje ekipe.

O delovnih prostorih po meri ekipe si lahko več preberete tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice, kjer vas obveščamo o novostih in idejah s področja načrtovanja delovnih prostorov.

 

*https://www.leesmanindex.com/wp-content/uploads/2020/04/LeesmanInsights-Book-SP-2019-Digital.pdf

Fotografije: Pexels in Unsplash