Šolska knjižnica v Mozirju

V del večnamenskega prostora smo umestili novo šolsko knjižnico s pripadajočimi prostori za skupinsko in individualno delo.

Fotografije: Sara Tekavc, POGLEJME