Šolska knjižnica v Mozirju

V del večnamenskega prostora smo umestili novo šolsko knjižnico s pripadajočimi prostori za skupinsko in individualno delo.

Lokacija: Mozirje

Leto izvedbe: 2020–2021

Naročnik: Občina Mozirje

Kvadratura: 465 m²

Tipologija projekta: prostori za izobraževanje in šport

Fotografije in video: Sara Tekavc, POGLEJME