Hibriden način dela

So vaši delovni prostori pripravljeni na nova pričakovanja ekip?

V zadnjih dveh letih so bila podjetja po vsem svetu deležna pomembnih sprememb. Številne ekipe so bile primorane sprejeti nov način izvajanja vsakodnevnih delovnih aktivnosti. Mnogi so prvič izkusili delo od doma. Posledično so se rodila nova pričakovanja in zahteve. 

Raziskava podjetja Leesman*, opravljena na več kot 160000 zaposlenih po vsem svetu, je osvetlila en precej pomembno podatek. Ta je: velik odstotek ljudi lahko dela od doma učinkoviteje kot v delovnih prostorih podjetja pred pandemijo. Kar 83 % anketiranih se je namreč strinjalo, da jim povprečna domača pisarna omogoča produktivno delo. Odstotek tistih, ki jim povprečni delovni prostori znotraj podjetij omogočajo produktivno delo, pa je bilo nižji, in sicer 64. Iz tega bi lahko sklepali, da povprečno domače delovno okolje, zasnovano za namen bivanja, bolje podpira delovne aktivnosti od povprečnih delovnih prostorov podjetja, zasnovanih izključno za namen opravljanja dela. To pa pove veliko o kakovosti slednjih.

Delovni prostori mnogih podjetij torej že pred pandemijo niso bili ustrezno prilagojeni potrebam, načinu dela in delovnim aktivnostim ekip. Ker je ogromno ekip izkusilo delo od doma, so se zagotovo spremenila pričakovanja posameznikov, kako želijo v bodoče delati. Ali so tem spremembam sledili tudi delovni prostori, pa je drugo vprašanje.

Zagotovo je potrebno najprej ugotoviti, izvajanje katerih delovnih aktivnosti (individualno delo v tišini, sodelovanje s sodelavci, sestanki, neformalna interakcija …) delovni prostori ne podpirajo ustrezno. Nato pa čim prej ukrepati. Ob tem velja poudariti, da se aktivnosti, ki jih v okviru delovnih nalog izvajajo ekipe, razlikujejo od podjetja do podjetja. Torej se morajo razlikovati tudi njihovi delovni prostori. Ključno pa je tudi naslednje: zbrati je potrebno podatke, kakšne potrebe in želje imajo ekipe. Slednjim pa je nato potrebno prilagoditi tudi delovne prostore. Če ti ne bodo zagotavljali prijetne delovne izkušnje, bodo namreč ljudje raje iskali alternativo.

 

Ideje, nasvete in praktične primere s področja načrtovanja delovnih prostorov z vami delimo na naših e-novicah. Prijavite se tukaj.

 

*Leesmanindex.com