Šolska knjižnica - telovadnica

Ko stena razmejuje, a hkrati povezuje

Knjižnica, ki smo je načrtovali na Osnovni šoli Mozirje, je dvoetažna. S tem smo večnamenskemu prostoru, v katerega je umeščena, odvzeli le četrtino tlorisa. Pridobili smo dodatne površine, ki so namenjene izvajanju različnih šolskih in obšolskih dejavnosti. Tako ima šola hkrati na razpolago prostorno knjižnico s pripadajočimi prostori za individualno specialno pedagoško delo, pa tudi velik večnamenski prostor, ki se ga lahko uporablja za proslave in prireditve, športne aktivnosti, interesne dejavnosti in ostale dejavnosti s šolskega programa.

Med knjižnico in preostalim delom večnamenskih prostorov smo po celotni širini predvideli steno. Ta ima dve glavni funkciji: oba prostora ločuje, a ju hkrati tudi povezuje. Vanjo smo namreč umestili velike bralne niše, v katerih lahko učenci posedajo, prebirajo knjige, se družijo in opazujejo dogajanje v večnamenskem prostoru. Zagotavljajo jim kratkotrajen odmik in mir v razgibanem šolskem prostoru. Smo pa z barvnimi steklenimi nišami knjižničnim prostorom zagotovili tudi nekaj dodatne naravne svetlobe in poskrbeli, da je sicer dolgočasna stena postala eden izmed najbolj priljubljenih in igrivih elementov celotne prenove. 

 

 

Šolska knjižnica - bralni kotiček
Učenci lahko v bralnih nišah prebirajo knjige in se družijo.

 

 

Šolska knjižnica

 

Fotografije in video produkcija: Sara Tekavc (POGLEJME).