Pregrade za shranjevanje

Katere pomanjkljivosti delovnih prostorov so pogosto spregledane?

Načrtovanja prenove delovnih prostorov se je najprej potrebno lotiti z njihovo temeljito analizo. To pomeni, da je potrebno ugotoviti, kaj v obstoječih prostorih deluje dobro in kaj ne, kakšne so potrebe ekipe, katere delovne aktivnosti opravljajo posamezniki ter kakšno organizacijo prostorov pri tem potrebujejo. Informacije nam lahko zagotovijo izključno tisti, ki prostore uporabljajo vsakodnevno, torej zaposleni. Na podlagi njihovih odgovorov lahko hitro ugotovimo, kje se pojavljajo največje težave. To pa nam nato omogoča načrtovanje funkcionalnih delovnih prostorov, ki so prilagojeni potrebam in delovnim aktivnostim ekip.

Ko sami opravljamo analize, večkrat naletimo na nekatere pomanjkljivosti delovnih prostorov, ki jih vodje podjetij na sestankih ne izpostavijo kot težavne. Verjetno zato, ker sploh ne vedo, da jih kot take dojema njihova ekipa. Na težave nas opozorijo šele člani ekip, ko izpolnijo naše spletne vprašalnike.

V nadaljevanju navajamo nekatere izmed zgoraj omenjenih pomanjkljivosti delovnih prostorov. Pojavljajo se precej pogosto, njihov pomen pa je na žalost večkrat spregledan.

 

Prijavite se na naše e-novice, kjer z vami delimo zanimiv ideje in nasvete s področja načrtovanja delovnih prostorov. Zagotovo vam bodo v pomoč pri načrtovanju vaših prostorov.

  

Neustrezna čistoča toaletnih prostorov 

Ob analizi odgovorov na vprašanja pogosto ugotovimo, da ekipe niso zadovoljne s čistočo toaletnih prostorov. To je težava, ki se jo da hitro in lahko odpraviti, zagotovo pa pripomore k prijetnejšemu počutju na delovnem mestu. Sanitarije in umivalnice morajo brezhibno delovati ter biti urejene, saj jih ekipe uporabljajo vsakodnevno. V njih se bodo nenazadnje zadrževale tudi stranke. Zato je pomembno, da je zagotovljeno redno čiščenje, termalno ugodje in zasebnost. 

  

Neustrezen prostor za shranjevanje osebnih predmetov 

Bolj kot v delovno okolje vključujemo skrb za zdravje in zadovoljstvo, več stvari prinašajo posamezniki na delovno mesto. Prinašajo telovadno opremo, oblačila in ostale osebne stvari. Zato je pomembno, da podjetja ekipam zagotovijo varne prostore za shranjevanje osebnih predmetov. To so lahko garderobne omarice, predalniki in ostalo pohištvo s ključavnicami.

Pri anlizi delovnih prostorov zelo pogosto ugotovimo, da posamezniki na delovnem mestu nimajo prostora, kamor bi lahko varno shranili svoje stvari. Tako težavo smo v enem izmed podjetij rešili tako, da smo v prostore namestili pregrade, ki imajo več funkcij. odprtih prostorih omogočajo več zasebnosti in kakovostnejšo zvočno izolacijo, hkrati pa zagotavljajo dodaten prostor, kamor lahko sodelavci pospravijo osebne ter službene stvari.

 

Pregrade za shranjevanje
Pregrade, ki hkrati zagotavljajo več zasebnosti in dodatne površine za shranjevanje osebnih/službenih stvari.

  

Pomanjkanje možnosti za personalizacijo delovnega mesta

Ekipam je potrebno omogočiti določeno mero personalizacije delovnega mesta, kar pomeni, da si ga lahko uredijo v skladu s svojimi potrebami in željami. Nemalokrat namreč v vprašalnikih zasledimo, da ekipe pogrešajo ravno to možnost. Gre za enostavno željo oziroma potrebo, ki pa lahko precej vpliva na počutje na delovnem mestu. Nenazadnje s tem tudi prispevamo h karakterju prostorov.

Delovni prostor si lahko ekipe personalizirajo na različne načine, recimo s fotografijami, rastlinami, tablami za zapiske in lepljenje listov …   

 

Pomanjkanje parkirnih prostorov za kolesa in avtomobile

Parkirni prostor je še en dejavnik, ki lahko posameznika precej obremenjuje, kadar zanj ni ustrezno poskrbljeno. Če ekipe nimajo zagotovljenega parkirišča za svoje avtomobile oziroma kolesa, je to lahko težava, ki zagotovo vpliva na počutje na delovnem mestu. Verjetno je precej stresno in naporno vsak dan pred začetkom dela najprej 15 minut iskati parkirišče.

V enem izmed podjetij, v katerem smo opravili analizo, smo ugotovili, da ima ekipa precejšnje težave ravno s pomanjkanjem parkirišč za kolesa. Težavo smo odpravili tako, da smo znotraj delovnih prostorov zasnovali kotiček, kamor jih lahko varno shranijo. 

 

Pri načrtovanju delovnih prostorov si lahko pomagate z našimi spletnimi pripomočki, ki bodo rešili marsikatero dilemo. V mislih imejte, da univerzalne rešitve, ki bi veljala za vsa podjetja, ni. Pomembno je, da zberete podatke, ki veljajo za vaše podjetje in vašo ekipo ter se tako izognete reorganizaciji prostorov, ki bo zavirala, namesto da bi spodbujala učinkovitost in dobro počutje vaše ekipe.

 

Parkirno mesto za kolesa
Varno parkirno mesto za kolesa znotraj delovnih prostorov.

 

To je bilo le nekaj izmed pomanjkljivosti prostorov, ki jih pred samo izvedbo analize nismo pričakovali. Če analize ne bi opravili, težav ne bi prepoznali. Zato je pomembno, da pred prenovo prostorov vedno opravimo raziskavo, na podlagi katere nato načrtujemo spremembe.

Precej jasno je: če ne zberemo podatkov, ne vemo zagotovo, kaj v obstoječih prostorih deluje in kaj ne. S tem pa tudi tvegamo, da v prostor vnesemo spremembe, ki na počutje ekipe in njeno učinkovitost pri delu nimajo posebnega vpliva.