Šolska knjižnica- stopnišče

Šolska knjižnica – prostor sprostitve in dela obenem

Ko govorimo o delovnih prostorih, imamo najpogosteje v mislih pisarne, proizvodne prostore in podobno. Manjkrat pa pomislimo, da so tudi trgovine, restavracije, banke, šole … pravzaprav delovni prostori številnih ljudi. Pri načrtovanju takih prostorov se pogosto zgodi, da smo pozorni na potrebe strank, ki bodo v prostore zahajale, zanemarimo pa potrebe in želje tistih, ki v teh prostorih vsakodnevno opravljajo svoje delo. To pa je seveda narobe.

Danes bi vam radi prestavili projekt prenove šolske knjižnice (video predstavitev projekta si lahko ogledate tukaj), v katerem je bilo potrebno upoštevati želje in potrebe dveh strani: na eni strani knjižničarke, ki bo v knjižničnih prostorih preživela največ časa, ter na drugi strani otrok, za katere je pravzaprav knjižnica namenjena. Naše vodilo načrtovanja je bilo knjižničarki zagotoviti udoben in prijeten prostor, v katerem bo lahko učinkovito opravljala svoje delo, učencem pa ponuditi vabljiv prostor, v katerem bodo lahko v miru prebirali knjige ter se družili.

 

Preden se lotite kakršnih koli posegov v svoje delovne prostore, preverite, kakšne potrebe in želje ima vaša ekipa. Te podatke lahko zberete tudi s pomočjo našega spletnega vprašalnika, ki smo ga zasnovali posebej za ta namen. Več informacij o vprašalniku in analizi prostorov najdete tukaj.

 

Šolska knjižnica - stopnišče
Stopnišče, ki vodi v galerijo knjižnice (foto: Sara Tekavc).

 

Novo dvoetažno knjižnico smo umestili v staro telovadnico oziroma večnamenski prostor šole. To smo storili tako, da smo odvzeli približno ¼ tlorisa telovadnice in vanj v dva nivoja umestili novo šolsko knjižnico z dodatnimi prostori za individualno šolsko delo. Med knjižnico in preostalim delom večnamenskega prostora smo po celotni širini predvideli steno. Vanjo smo umestili velike bralne niše, ki ohranjajo povezavo med večnamenskim prostorom in knjižnico. S tem smo knjižnici zagotovili nekaj dodatne svetlobe, učencem pa omogočili, da v bralnih nišah prebirajo knjige, se družijo oziroma izvajajo druge dejavnosti.

 

Šolska knjižnica - telovadnica
Stena, ki razmejuje in povezuje knjižnico ter večnamenski prostor (foto: Sara Tekavc).

 

Šolska knjižnica - kotički za branje
Bralne niše (foto: Sara Tekavc).

 

Šolska knjižnica - bralni kotiček
Učenci lahko v bralnih nišah prebirajo knjige in se družijo (foto: Sara Tekavc).

 

Tako kot pri načrtovanju pisarn, smo tudi pri načrtovanju knjižničnih prostorov veliko pozornosti namenili elementu svetlobe. Naravna osvetljenost prostorov, še posebej pa šolskih, je zares ključna. Da bi bili prostori čim bolj osvetljeni, smo ohranili vse steklene površine. Dodatno svetlobo smo v prostor pripeljali z novim oknom, ki meji na obstoječ atrij. Naravno osvetlitev smo dopolnili s kakovostno in premišljeno nameščeno umetno osvetlitvijo. Igra svetil in svetlobe nas pospremi, ko se preko novega stopnišča povzpnemo v galerijo knjižnice.

 

Šolska knjižnica - strop
Igrive luči, ki prostor poživijo in dodatno osvetlijo (foto: Sara Tekavc).

 

V knjižnici je ogromno polic in predalov za shranjevanje različnih šolskih stvari. Tako ima knjižničarka dovolj možnosti, da na police razstavi knjige in ostalo knjižnično gradivo. Knjižničarki smo v neposredni bližini delovnega mesta zagotovili predale in omare, ki jih lahko uporablja za shranjevanje tako osebnih kot službenih stvari. Glede na to, da ogromno čas preživi v sedečem položaju, je pomembno, da ima udoben nastavljiv stol in pa prostorno delovno mizo.

 

 

Šolska knjižnica - vhod
Prostor, kjer lahko knjižničarka opravlja svoje delo (foto: Sara Tekavc).

 

V galeriji knjižnice so nameščene klopi, na katerih lahko učenci posedajo, ko prebirajo knjige, poslušajo pravljice ali se družijo s prijatelji. Za otroke najbolj privlačen del so pod klopmi nameščene blazine. Učenci jih lahko v prostoru sestavljajo in nameščajo poljubno. Enako velja za izvlečne fleksibilne mize, ki se nahajajo pod pultom. Tako blazine kot mize se enostavno pospravijo, kar pa je ključno pri spodbujanju samostojnosti vseh učencev.

 

Lesena klop v galeriji pod katero se nahajajo izvlečne blazine (foto: Sara Tekavc).

 

Šolska knjižnica - blazine in miza
Izvlečne blazine in mize, ki jih lahko učenci poljubno razporedijo po prostoru (foto: Sara Tekavc).

 

Kot pravi knjižničarka, otroci radi zahajajo v nove knjižnične prostore in to nas zares veseli. Tudi sama se v prostorih počuti prijetno in lahko v njih svoje delo opravlja učinkovito.

Ko se lotevamo reorganizacije prostorov, imejmo torej v mislih vedno tiste, ki bodo prostore najpogosteje uporabljali. To se na eni strani vaše stranke, na drugi strani pa predvsem vaša ekipa.

 

Če ste ob prebiranju bloga pridobili zanimive informacije, se prijavite še na naše e-novice, kjer z vami delimo številne ideje in nasvete s področja načrtovanja delovnih prostorov. Zagotovo vam bodo v pomoč pri načrtovanju vaših delovnih prostorov.