Notranje oblikovanje prostorov

Notranje oblikovanje prostorov

Notranje oblikovanje prostorov delimo na notranje oblikovanje poslovnih prostorov in notranje oblikovanje bivalnih prostorov.

V povprečju ljudje kar 85 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih. Od tega 35 % časa na samem delovnem mestu, zato je izredno pomembno, da v poslovnih prostorih poskrbimo tudi za dobro počutje.


V nadaljevanju vam bomo predstavili značilnosti notranjega oblikovanja prostorov za poslovni namen in prostorov za bivalni namen.

V podjetju Studio LIST pri oblikovanju notranje opreme sodelujemo s podjetji in posamezniki že več kot 25 let. Ker lahko v fazi projektiranja prostorov vplivamo na več kot 40 % gradnje, je pomembno, da izberete izkušenega ponudnika in se na ta način izognete kasnejšim zapletom pri gradnji.

Pri notranjemu oblikovanju prostorov uporabljamo BIM, 3D virtualno resničnost in ostala digitalna orodja, s katerimi sproti preverjamo vrednost vaše investicije. Tako vas obvarujemo pred negativnimi presenečenji in nepričakovano visoko ceno investicije ob začetku gradnje.

 

notranje oblikovanje prostorov
Fotografija: Daniel McCullough

 

Notranje oblikovanje poslovnih prostorov

Dobro notranje oblikovanje poslovnih prostorov je za podjetja izjemnega pomena. S pomočjo urejenih delovnih prostorov bodo vaši zaposleni redkeje bolniško odsotni, bolj motivirani za delo in pri delu tudi uspešnejši. Zmanjšalo se bo število konfliktov med njimi in kar je zelo pomembno, manjša bo možnost pojava delovnih nesreč.

Skrbno načrtovano notranje oblikovanje poslovnih prostorov dokazano zvišuje produktivnost vaših zaposlenih. O produktivnosti na delovnem mestu je bilo v preteklosti opravljenih več raziskav. Skupni imenovalec vseh je ugotovitev, da nanjo vpliva mnogo dejavnikov. V članku – produktivnost  si lahko ogledate podrobne informacije o vplivu različnih dejavnikov na produktivnost na delovnem mestu.

Kakovostno notranje oblikovanje poslovnih prostorov lahko zadovoljstvo vaših zaposlenih zviša za več kot 20 %.

Širok spekter kompetenc (1000 izvedenih projektov) nam omogoča, da kompleksno in zahtevno delo opravimo kakovostno, v dogovorjenih rokih ter znotraj dogovorjenega finančnega okvirja.

V letu 2018 smo prostorsko načrtovali:

  • 314 delovnih mest;
  • 9384 m2 proizvodnih in poslovnih površin;
  • 9 podjetjem pa smo pomagali pri zasnovi varnega in produktivnega delovnega okolja.

 

Fotografija: Rok Deželak


Notranje oblikovanje bivalnih prostorov

Notranje oblikovanje bivalnih prostorov lahko izvedemo tako za obstoječe objekte kot za novogradnje.

S pomočjo izdelave 3D načrta natančno določimo mesto vsakemu elementu posameznega prostora in izberemo ustrezno kombinacijo barv sten ter opreme. S tem držimo rdečo nit skozi celotne delovne prostore.

V naprej dogovorjenih finančnih okvirjih gradnje izberemo materiale različnim elementom v prostoru. Pozorni smo na naravno osvetljenost prostorov, da vam lahko svetujemo pri izboru ustreznih svetil za vsak prostor.

V zadnji fazi projekta se po vaši želji osredotočimo na dekorativne elemente vašega bivalnega prostora (preproge, zavese, pliseje …).

Podjetje Studio List je specializirano podjetje za arhitekturno načrtovanje in reorganizacijo bivalnih prostorov. V slovenskem merilu smo eno izmed vodilnih podjetij z lastnim razvojem projektnih rešitev, ki so individualno prilagojene bivalnemu okolju posameznikov in družin.

V letu 2017 smo arhitekturno načrtovali:

  • bivalne prostore za 223 posameznikov in družinskih članov;
  • 6281 m2 bivalnih površin;
  • poživljajoče in zdravo bivalno okolje za posameznike ter družine v sodelovanju s 5 investitorji.

 

notranje oblikovanje bivalnih prostorov
Fotografija: Janez Marolt

 

Že več kot 27 let skrbimo za naročnike s podobnimi težavami kot vi in jim svetujemo pri lažjem prehodu od zamisli do kvalitetne izvedbe. Delite z nami vašo dilemo. Tu smo za vas.