Kulturni dom Braslovče

Oživljanje trškega jedra z bogatim kulturnim programom in sodobnim kulturnim domom.

Objekt naj bi stal v starem trškem jedru Braslovč na mestu današnjega kulturnega doma. Obstoječi ulični niz narekuje oblikovanje nove stavbe, ki se programsko deli na dvoranski in poslovni del ter avlo med njima.

V obuličnem delu so predvideni gostinski lokal v pritličju in klubski prostori v nadstropju. Obstoječe dvorišče na južni strani se preuredi. Delno se nameni parkiranju stanovalcev bloka in delno za vrt gostinskega lokala. Dvorišče je prilagojeno za organizacijo večjih zunanjih prireditvev kulturnega doma.

 

Smo specialisti za načrtovanje inkluzivnih javnih in drugih fizičnih prostorov. Kontaktirajte nas ali se prijavite na naše e-novice, kjer vas bomo seznanjali s pomembnimi informacijami in idejami s področja načrtovanja kakovostnega (ter s tem tudi inkluzivnega) delovnega pa tudi bivalnega okolja.