Dozidava Zdravstvenega doma Nazarje

Novi prostori brez gibalnih ovir za paciente in za kakovostno delovno okolje osebja.