Month / avgust 2020

    Loading posts...
  • Prihodnost delovnih prostorov – Kaj smo se naučili v času COVID-19?

    COVID-19 je močno prevetril področje dela. Zagotovo je imel in še vedno ima velik vpliv na način opravljanja dela, pa tudi na sam kraj, kjer so ekipe vajene opravljati svoje delovne naloge. Pomen delovnih prostorov se je nekoliko spremenil. Kaj smo se torej v času COVID-19 naučili novega o delovnih prostorih?   Tri glavne ugotovitve…