Strojne delavnice Šolskega centra v Šentjurju

S celovito prenovo bo šola pridobila kakovostne delavnice in prijetno učno okolje.

Predvidena je bila preureditev obstoječih prostorov in pa izvedba manjšega prizidka. Prizidek in del hale sta namenjena garderobno sanitarnim prostorom učencev in pedagogom. Ostali prostori pa so namenjeni različnim delavnicam, ločenim po namenu, energetskemu prostoru in pa delu za garažiranje.

Prizidek je bil predviden v leseni montažni izvedbi, s polnostensko leseno nosilno konstrukcijo sten in strehe. Predvidena je bila namestitev toplotnega ovoja na celotnem objektu, prav tako toplotna izolacija tal in strehe.