Načrt prenove razredne učilnice v inkluzivni učni prostor

Dokazujemo, da lahko vsak prostor spremenimo v inkluzivno in stimulativno okolje.

V sodelovanju s Sanjo Prosen, mag. prof. inkluz. ped. in prof. raz. pouka, smo raziskovali, ali je možno šolsko učilnico in posledično vsak prostor prilagoditi otrokom in njihovim raznolikim potrebam. Zasnovali smo načrt prenove ene izmed razrednih učilnic I. osnovne šole Žalec v inkluzivni učni prostor. Načrt prenove je bil zasnovan v okviru magistrskega dela pod mentorstvom prof. dr. Majde Cencič in somentorstvom Miha Prosena, mag. inž arh. Magistrsko delo je bilo nagrajeno s Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela.

Zasnovali smo učilnico (načrt), ki je prilagojena raznolikim potrebam, željam in interesom učencev ter učiteljev. Je fleksibilna, kar pomeni, da je njeno namembnost mogoče enostavno spreminjati. Omogoča sobivanje in učenje vseh učencev kljub njihovim raznolikim potrebam ter sposobnostim.

 

Vsak prostor lahko že z malimi posegi vsaj delno prilagodimo in ga naredimo prijaznejšega. Tudi za zaposlene v podjetju. Na https://inclusivespaces.eu/prenova-ucilnice/video/ si lahko ogledate film in izluščite, kako lahko tudi sami pripomorete, da bodo prostori, v katerih delujemo, stimulativni in varni. Podrobnejše informacije o tem, kako zasnovati inkluzivno fizično okolje v učilnicah lahko dobite na https://inclusivespaces.eu/.

 

3D pogledi učilnice: Rok Bordon