16 elementov skrbno načrtovanih in organiziranih delovnih prostorov

V ekonomiji znanja so zaposleni motor, ki omogoča rast in razvoj podjetja. Skrbno načrtovanje delovnih prostorov je pomembno orodje za zagotovitev produktivnih, zdravih, varnih in inkluzivnih delovnih pogojev.

1. NARAVNA SVETLOBA IN POVEZANOST Z NARAVO

 

Večina ljudi si želi povezanosti z naravo. Ta se ves čas spreminja in tako pozitivno vpliva na naše počutje. Zato moramo pri načrtovanju delovnih prostorov razmišljati, kako pripeljati naravo v notranjost prostorov in kako ljudem omogočiti dostop do zunanjosti tudi med delovnim časom.

2. TEHNOLOGIJA IN OMREŽJE

 

Podjetja, ki mislijo, da bodo uspešno prihranila denar z ukrepi, kot je na primer menjava računalnikov na 4 leta namesto na 3, razmišljajo v napačno smer. Gre namreč za zelo nizke prihranke, ki pa lahko pomembno vplivajo na produktivnost in motivacijo zaposlenih. Približno 85 % stroškovne osnove vsakega podjetja so zaposleni, 10 % imetje in nepremičnine ter 5 % informacijska infrastruktura. Če ne skrbite ustrezno za informacijsko tehnologijo, ki predstavlja le 5% stroškov, si delate ogromno škodo.

3. NADZOR NAD TEMPERATURO IN TERMALNIM UGODJEM

 

Termalno ugodje v prostoru zagotavljajo primerna temperatura in ustrezna količina svežega zraku ter vlažnosti. Če se zaposleni pritožujejo nad temeperaturo prostorov, obstaja velika možnost, da sta del problema tudi vlažnost in svež zrak. Pomembno je zagotoviti nadzor zaposlenih nad termalnim ugodjem v delovnih prostorih.

4. INKLUZIVNOST 

Skrbno in kakovostno načrtovani delovni prostori morajo biti prilagojeni vsakemu zaposlenemu, ne glede na njegove potrebe in omejitve (fizične ter druge). Gre za zahtevno, a dosegljivo skupno nalogo vseh sodelujočih v podjetju.

5.  BARVE

Ljudje zaznavamo barve na podlagi naše kulture in življenjskih izkušenj. V raziskavah lahko najdemo smernice, ki nam povedo, kako ljudje zazanavamo posamezne barve v fizičnem okolju. Smernice so nam lahko v pomoč pri izbiri barv za delovne prostore.

6. STIMULIRANJE ČUTOV IN RAZNOLIKOST

 

Pomanjkanje vizualnih in drugih čutnih impulzov v prostoru lahko zmanjšuje zaznavanje zaposlenih ter posledično negativno vpliva na njihovo koncentracijo. Nevtralno in hladno oblikovano delovno okolje, s prostori enakih višin in tekstur, običajno ne pripomore k produktivnosti.

7. NADZOR HRUPA

 

Hrup je zelo pomemben dejavnik v delovnem okolju. Lahko pozitivno ali pa negativno vpliva na produktivnost, odvisno od individualnega značaja in vrste dela. Cilj je zaposlenim omogočiti nadzor nad hrupom z zagotovitvijo prostorov, ki so pred hrupom izolirani.

8. PROSTOR IN GNEČA 

Na posameznikovo zaznavanje prostora vplivajo njegove osebnostne lastnosti, kulturno ozadje pa tudi spol. Gneča v delovnem okolju je za zaposlene lahko stresna. Obstaja pa tudi možnost, da so delovna mesta prevelika in zaposlene izolirajo, kar lahko povzroča nižjo produktivnost.

9. OSVEŽITEV NA DELOVNEM MESTU

 

Ker na delovnem preživimo ogromno časa, je vmes potrebno poskrbeti tudi za osvežitev oziroma sprostitev. Prostori za osvežitev naj bodo del delovnih prostorov in uporabni tudi za timsko delo ter druženje zaposlenih. Lahko se uporabljajo za meditativno območje ali kot prostor za odmik od delovnega trušča.

10. UDOBJE

Ergonomija pomeni prilagoditev delovnih prostorov uporabniku. Gre za oblikovanje produktov, sistemov in procesov, ki so zasnovani za udobnejše delo zaposlenih. Delovna mesta, ki so oblikovana tako, da upoštevajo potrebe in želje njihovih uporabnikov, so udobnejša, fleksibilnejša in produktivnejša. To je zato, ker upoštevajo individualne potrebe zaposlenih, pa tudi njihove omejitve.

11. KAKOVOST ZRAKA

 

Zdravo delovno okolje mora biti prva skrb podjetij, saj neposredno vpliva na bolniško odsotnost zaposlenih in tem tudi na produktivnost. Delovno okolje mora spodbujati zdrav način življenja.

12. MOŽNOST IZBIRE

 

Stremeti je potrebno k podjetjem, ki zaposlenim omogočajo izbiro kdaj, kje in kako bodo delali. Pomembno je skupno sodelovanje vodstva in zaposlenih ter izbira prave tehnologije in delovnih procesov. Delo dandanes temelji na znanju, ki pa zahteva visoko stopnjo koncentracije in sodelovanja. Dobro načrtovani delovni prostori zagotavljajo priložnosti za več načinov dela in omogočajo zaposlenim, da sami izberejo, kaj jim je blizu.

13. ANGAŽIRANJE ZAPOSLENIH

 

Obstaja neposredna povezava med vključenostjo zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu. Ta povezava vpliva na produktivnost in inovativnost zaposlenih. Angažirani zaposleni so produktivnejši, bolje skrbijo za varnost in prinašajo večji dobiček. Sposobni so ustvariti boljše odnose s strankami in ostati v podjetju daljši čas. Angažirani zaposleni so lahko najboljši vir novih idej v podjetju.

14. MOŽNOST VPLIVA NA ODLOČITVE IN VKLJUČENOST ZAPOSLENIH

 

Vključenost zaposlenih in njihova možnost vpliva na pomembne odločitve v povezavi z delovnimi prostori še ne zagotavljajo boljših rezultatov, pomenijo pa večjo možnost poistovetenja in povezanosti z novimi delovnimi mesti.

15. PROSTORI OSEBNE HIGIENE

 

Na delovnem mestu mora biti ustrezno poskrbljeno za osebno higieno zaposlenih in obiskovalcev. Sanitarije in umivalnice morajo delovati ter biti urejene. Najprej mora brezhibno delovati tehnologija in takoj za njo sanitarni prostori. V sanitarnih prostorih se bodo zadrževale tudi vaše stranke. Pomembno je redno čiščenje in zagotavljanje termalnega ugodja ter zasebnosti.

16. PROSTORI ZA SHANJEVANJE OSEBNIH PREDMETOV

 

Bolj kot v delovno okolje vključujemo skrb za zdravje in zadovoljstvo, več stvari prinašajo zaposleni na delovno mesto. Prinašajo telovadno opremo, dodatno obutev in oblačila, tekaško opremo in ostale osebne stvari. Zato je pomembno, da podjetja zaposlenim zagotovijo varne prostore za shranjevanje njihovih stvari. Dovolj velike garderobne omarice in predalniki so dobrodošli, saj pomembno vplivajo na počutje zaposlenih ter obiskovalcev.

Podrobnejši opis 16 najpomembnejših elementov, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju vaših delovnih prostorov, smo za vas pripravili tudi v e-knjigi. V njej boste našli nasvete, kako vaše delovne prostore oblikovati tako, da se bodo vaši zaposleni v njih prijetno počutili.