16 elementov skrbno načrtovanih in organiziranih delovnih prostorov

V ekonomiji znanja je vaša ekipa tista, ki omogoča rast in razvoj vašega podjetja. Kakovostna organizacija delovnih prostorov je ključna za zagotovitev produktivnih, povezovalnih in varnih pogojev za njihovo delo.

Brezplačno si prenesite našo e-knjigo s podrobnejšim opisom nekaterih najpomembnejših elementov, ki jih je potrebno upoštevati, ko se lotevate načrtovanja vaših novih delovnih prostorov.

1. NARAVNA SVETLOBA IN POVEZANOST Z NARAVO

 

Večina ljudi si želi povezanosti z naravo. Ta se ves čas spreminja in tako pozitivno vpliva na naše počutje. Zato moramo pri načrtovanju delovnih prostorov razmišljati, kako pripeljati naravo v notranjost prostorov in kako ljudem omogočiti dostop do zunanjosti tudi med delovnim časom.

2. TEHNOLOGIJA IN OMREŽJE

 

Podjetja, ki mislijo, da bodo uspešno prihranila denar z ukrepi, kot je na primer menjava računalnikov na 4 leta namesto na 3, razmišljajo v napačno smer. Gre namreč za zelo nizke prihranke, ki pa lahko pomembno vplivajo na produktivnost in motivacijo zaposlenih. Približno 85 % stroškovne osnove vsakega podjetja so zaposleni, 10 % imetje in nepremičnine ter 5 % informacijska infrastruktura. Če ne skrbite ustrezno za informacijsko tehnologijo, ki predstavlja le 5% stroškov, si delate ogromno škodo.

3. NADZOR NAD TEMPERATURO IN TERMALNIM UGODJEM

 

Termalno ugodje v prostoru zagotavljajo primerna temperatura in ustrezna količina svežega zraku ter vlažnosti. Če se vaši sodelavci pritožujejo nad temeperaturo prostorov, obstaja velika možnost, da sta del problema tudi vlažnost in svež zrak. Pomembno je, da jim v delovnih prostorih zagotovite možnost nadzora nad termalnim ugodjem.

4. INKLUZIVNOST 

Skrbno in kakovostno načrtovani delovni prostori morajo biti prilagojeni vsakemu posamezniku, ne glede na njegove potrebe in omejitve (fizične ter druge). Gre za zahtevno, a dosegljivo skupno nalogo vseh sodelujočih v podjetju.

5.  BARVE

Ljudje zaznavamo barve na podlagi naše kulture in življenjskih izkušenj. V raziskavah lahko najdemo smernice, ki nam povedo, kako ljudje zazanavamo posamezne barve v fizičnem okolju. Smernice so vam lahko v pomoč pri izbiri barv za delovne prostore.

6. STIMULIRANJE ČUTOV IN RAZNOLIKOST

 

Pomanjkanje vizualnih in drugih čutnih impulzov v prostoru lahko zmanjšuje zaznavanje ter posledično negativno vpliva na koncentracijo vaših sodelavcev. Nevtralno in hladno oblikovano delovno okolje, s prostori enakih višin in tekstur, običajno ne pripomore k produktivnosti.

7. NADZOR HRUPA

 

Hrup je zelo pomemben dejavnik v delovnem okolju. Lahko pozitivno ali pa negativno vpliva na produktivnost, odvisno od individualnega značaja in vrste dela. Cilj je vašemu timu omogočiti nadzor nad hrupom z zagotovitvijo prostorov, ki so pred hrupom izolirani.

8. PROSTOR IN GNEČA 

Na posameznikovo zaznavanje prostora vplivajo njegove osebnostne lastnosti, kulturno ozadje pa tudi spol. Gneča na delovnem mestu je lahko za nekoga precej stresna. Obstaja pa tudi možnost, da so delovna mesta prevelika in posameznike izolirajo, kar lahko vodi v nižjo produktivnost.

9. OSVEŽITEV NA DELOVNEM MESTU

 

Ker na delovnem preživimo ogromno časa, je vmes potrebno poskrbeti tudi za osvežitev oziroma sprostitev. Prostori za osvežitev naj bodo del delovnih prostorov in uporabni tudi za timsko delo ter druženje tima. Lahko se uporabljajo za meditativno območje ali kot prostor za odmik od delovnega trušča.

10. UDOBJE

Ergonomija pomeni prilagoditev delovnih prostorov uporabniku. Gre za oblikovanje produktov, sistemov in procesov, ki so zasnovani za udobnejše delo. Delovna mesta, ki so oblikovana tako, da upoštevajo potrebe in želje njihovih uporabnikov, so udobnejša, fleksibilnejša in produktivnejša. To je zato, ker upoštevajo individualne potrebe posameznikov, pa tudi njihove omejitve.

11. KAKOVOST ZRAKA

 

Zdravo delovno okolje mora biti prva skrb podjetij, saj neposredno vpliva na bolniško odsotnost posameznikov in tem tudi na produktivnost. Delovno okolje mora spodbujati zdrav način življenja.

12. MOŽNOST IZBIRE

 

Stremeti je potrebno k podjetjem, ki svojemu timu omogočajo izbiro kdaj, kje in kako bodo delali. Pomembno je skupno sodelovanje vodstva in preostale ekipe ter izbira prave tehnologije in delovnih procesov. Delo dandanes temelji na znanju, ki pa zahteva visoko stopnjo koncentracije in sodelovanja. Dobro načrtovani delovni prostori zagotavljajo priložnosti za več načinov dela in omogočajo vašemu timu, da sami izberejo, kaj jim je blizu.

13. ANGAŽIRANJE ZAPOSLENIH

 

Obstaja neposredna povezava med vključenostjo članov tima in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu. Ta povezava vpliva na njihovo produktivnost in inovativnost. Angažirana ekipa je produktivnejša, bolje skrbi za varnost in prinaša večji dobiček. Sposobna je ustvariti boljše odnose s strankami in ostati v podjetju daljši čas. Angažirani tim je lahko najboljši vir novih idej v podjetju.

14. MOŽNOST VPLIVA NA ODLOČITVE IN VKLJUČENOST ZAPOSLENIH

 

Vključenost ekipe in njena možnost vpliva na pomembne odločitve v povezavi z delovnimi prostori še ne zagotavlja boljših rezultatov, pomeni pa večjo možnost poistovetenja in povezanosti z novimi delovnimi mesti.

15. PROSTORI OSEBNE HIGIENE

 

Na delovnem mestu mora biti ustrezno poskrbljeno za osebno higieno članov tima in obiskovalcev. Sanitarije in umivalnice morajo delovati ter biti urejene. Najprej mora brezhibno delovati tehnologija in takoj za njo sanitarni prostori. V sanitarnih prostorih se bodo zadrževale tudi vaše stranke. Pomembno je redno čiščenje in zagotavljanje termalnega ugodja ter zasebnosti.

16. PROSTORI ZA SHANJEVANJE OSEBNIH PREDMETOV

 

Bolj kot v delovno okolje vključujemo skrb za zdravje in zadovoljstvo, več stvari prinašajo člani tima na delovno mesto. Prinašajo telovadno opremo, dodatno obutev in oblačila, tekaško opremo in ostale osebne stvari. Zato je pomembno, da jim zagotovite varne prostore za shranjevanje svojih stvari. Dovolj velike garderobne omarice in predalniki so dobrodošli, saj pomembno vplivajo na počutje vaše ekipe ter obiskovalcev.

Podrobnejši opis 16 najpomembnejših elementov, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju vaših delovnih prostorov, smo za vas pripravili tudi v e-knjigi. V njej boste našli nasvete, kako vaše delovne prostore oblikovati tako, da se bo vaš tim v njih prijetno počutil.