Kulturni dom Ljubno ob Savinji

Z rekonstrukcijo in dozidavami obstoječega kulturnega doma je Ljubno pridobilo sodoben kulturno-kongresni center.