DO 20% POPUSTA ZA PRENOVO POSLOVNIH IN PROIZVODNIH PROSTOROV

 

IZKORISTITE PRILOŽNOST IN S POMOČJO SREDSTEV EKOSKLADA POCENITE VAŠO GRADBENO INVESTICIJO.

eko sklad

Na voljo so finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovtio rabo energije. Predstavljamo vam zelo ugodno ponudbo Eko sklada, ki lahko pokrije tudi do 20 % stroškov vaše gradbene investicije.

Za vas smo pripravili podrobnejšo prezentacijo, ki razlaga vse bistvene podrobnosti razpisa. 

Vabljeni ste, da nas kontaktirate.

Tudi vi razmišljate o prenovi vaših delovnih prostorov in ne veste, na kaj vse morate biti pri prenovi pazljivi?

Pomagajte si z vprašanji, ki smo jih pripravili za vas.

Kdo lahko sodeluje na razpisu?

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

Zadruge

Oblike finančne spodbude?

NEPOVRATNA SREDSTVA

(do 20 %)

KREDIT S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO

(do 80 % upravičenih stroškov naložbe)

Finančne spodbude so namenjene za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namenjene so spodbudi izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Vas zanimajo nasveti in ideje s področja snovanja kakovostnih delovnih prostorov?

Katere naložbe pridejo v poštev?

A. Toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu.

B. Toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom.

C. Toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh.

D. Zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni.

E. Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe.

F. Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe.

G. Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

H. Vgradnja sprejemnikov sončne energije.

I. Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah.

J. Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave.

K. Optimizacija sistema ogrevanja.

L. Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo.

M. Gradnja skoraj nič-energijske stavbe.

N. Izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav.

O. Vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov.

P. Uvedba sistema upravljanja z energijo.
R. Ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu.

S. Naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Kako najhitreje do vseh podrobnosti o razpisu in uspešni kandidaturi vašega projekta?

Za vas smo pripravili podrobnejšo prezentacijo, ki razlaga vse bistvene podrobnosti razpisa in kako najhitreje in učinkoviteje pripraviti potrebno dokumentacijo za razpis. Vabljeni ste, da nas kontaktirate in se dogovorimo za sestanek, kjer vam bomo obrazložili vse podrobnosti razpisa in kako vaš projekt sprojektirati ali preprojektirati na način, ki bo hiter in učinkovit ter na način, s katerim boste imeli dobre možnosti za uspešno kandidaturo na razpisu.

PRIDRUŽITE SE NAROČNIKOM, KI NAM ZAUPAJO.

99,7 % uspešno dokončanje projektov.

S 73 % naročnikov ohranjamo dolgoročno sodelovanje.

V letu 2019 smo 63 % naročil pridobili po priporočilu obstoječih naročnikov.

SPOZNAJTE NAS

Ksenja_2018

Ksenija Blazinšek Renar

mag. inž. arh., vodja projektov

anita

Anita Kračun

mag. inž. arh., vodja projektov

Jasmina_2018

Jasmina Matko Kolšek

mag. inž. arh., vodja projektov

Vanja_2018

Vanja Milosavljević

univ. dipl. inž. arh., vodja projektov

Zdenko_2018

Zdenko Prosen

univ. dipl. inž. arh., odgovorni vodja projektov

Miha_2018

Miha Prosen

mag. inž. arh., direktor